Nytt symfoniorkesterprojekt “Tango del Ángel” 2018

Jag fick äran att ta emot ett vistelsestipendium från Svenska Kulturfonden på Finlandshuset i St. Petersburg januari-mars 2018. Under denna period hade jag några fantastiska konserter både i St. Petersburg och Moskva. Vid sidan om konserterna arrangerade och orkestrerade jag ett helt konsertprogram för bandoneon och symfoniorkester. Musiken består av Astor Piazzollas Ängel- och Diablo -sviter samt andra verk som Tango Ballet m.fl. Skrivande dag och natt och besökande Marinskiteatern, Mihailovskiteatern, Filharmonin och Capellan på kvällarna blev jag fullständigt förtrollad av denna vackra stad, dess invånare, kultur och historia. Programmet jag orkestrerade heter “Tango del Ángel” och är speciellt betydelsefullt för mig personligen. Musiken reflekterar över vår inre kamp, växt och befrielse. Premiären gick av stapeln i Kuopio med Kuopio Stadsorkester i april 2018 och programmet har därefter uppförts i olika versioner med bl.a. Jyväskylä Symfoni, Lapplands Kammarorkester och St. Michels Stadsorkester.