Biografi

“Bandoneon är ett fantastiskt instrument. I händerna på en skicklig musiker kand det gråta, sjunga, skrika av passion, viska hest.. Henrik Sandås behärskar sitt instrument suverent. I hans musicerande är både känsla och uttryck alltid starkt närvarande och allt detta möjliggörs av hans ofelbara tekniska virtuositet.”

Jussi Mattila, Savon Sanomat 20.9.2016

Henrik Sandås är en mångsidig finlandssvensk musiker vars repertoar förutom tango och tango nuevo rymmer nutida konstmusik, transkriptioner från olika epoker, jazz och improvisation. Hans universella musikalitet och fängslande tolkningar har väckt stor förtjusning runtom Europa och Syd-Amerika. Sandås är en av Finlands mest efterfrågade tango nuevo -specialister och ägnar sig i ökande grad även åt kompositions- och arrangemangsarbete och orkestrering av musik för olika ensembler. Under de senaste åren har han varit speciellt sysselsatt med olika orkesterprojekt som han framfört tillsammans med symfoniorkestrar runtom Finland och Europa i egenskap av såväl solist, dirigent som arrangör. Sandås har även uruppfört beställningsverk av bl.a. Max Savikangas, Øyvind Mæland, Timothy Page, Markku Klami, Kirmo Lintinen, Jukka Linkola, Kalle Ylitalo, Matti Laukkanen, Iikka Kotaja och Kari Ikonen.

Sandås vann första pris i den internationella Frosini Grand Prix -tävlingen i Stockholm 1998 (ackordeon) samt första pris i den internationella Libertango -tävlingen i Lanciano, Italien 2007 (bandoneon). Han har gett konserter i Finland, Sverige, Frankrike, Ungern, Italien, Spanien, Argentina, Uruguay, Litauen och Ryssland som solist med olika orkestrar samt som kammarmusiker i olika ensembler. Han har uppträtt tillsammans med bl.a. Tapiola Sinfonietta, Åbo Filharmoniska Orkester, UMO Jazz Orchestra, Solti Chamber Orchestra, Aachen Opera Orchestra, Vilmanstrand Stadsorkester, Lapplands Kammarorkester, Seinäjoki Stadsorkester, Murmansk Filharmoniska Orkester, St. Michels Stadsorkester, Lojo Stadsorkester och Sinfonietta Lentua. Sandås har också uppträtt på många internationella festivaler runtom världen.

Det kommande året för med sig många konserter i olika konsertsalar och på olika festivaler runtom världen samt flera intressanta inspelningsprojekt.